خرید سریال Jane Eyre

خرید سریال Jane Eyre
"جين اير" دختری فقير كه در مدرسه ه‏اى شبانه‏ روزى بزرگ شده، به عنوان معلم سرخانه به تورنفيلد، خانه‏ ى "ادوارد راچستر" مردى ثروتمند اما رنج ‏كشيده می رود و خيلى زود ميان او و راچستر رابطه‏ اى عاطفى شكل مى ‏گيرد...
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Jane Eyre خرید خرید سریال Jane Eyre