خرید سریال Ironside

خرید سریال Ironside
داستان سریال در مورد کارآگاهی است که پس از عکس برداری متوجه میشه که از این به بعد باید روی صندلی چرخدار بشیند و به سختی با توجه به نا توانایی هایی که برایش به وجود آمده به حل سخت ترین موارد در شهر بپردازد و …
۱۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Ironside خرید خرید سریال Ironside