خرید سریال Human Target

خرید سریال Human Target
“هدف انسانی ” محصول سال ۲۰۱۰ و شبکه “فاکس” می باشد . “کریستوفر چنس” متخصص امور امنیتی، محافظ و کارآگاهی خصوصی می باشد ، که با قرار دادن خود به عنوان سپر انسانی از مشتریان خود در مقابل ترور محافظت می کند. او ...
۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Human Target خرید خرید سریال Human Target