خرید سریال Hindsight

خرید سریال Hindsight
داستان سریال در مورد "بکا" 40 ساله که قصد دارد ازدواج دوم خود را با "اندی کلی" آغاز کند، میباشد. اما شادی او با ورود دوست دوران قدیمش "لالی" به پایان میرسد، کسی که بکا سالها پیش دوستی خود را با او پایان داده بود ...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Hindsight خرید خرید سریال Hindsight