خرید سریال Hawthorne

خرید سریال Hawthorne
این سریال بسیار زیبا و درام که محصول شبکه TNT می باشد در مورد ماکریستینا هاتورن افسر ارشد پرستاری است و در بیمارستان ریچموند ترینیتی و سروکارش با بیماران روانی ، سرطانی و ... از باز یگران این سریال میشه ...
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Hawthorne خرید خرید سریال Hawthorne