خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 4

خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 4
داستان که در دهه ی ۱۹۸۰ اتفاق می افته در مورد گروهی از برنامه نویسان و در حقیقت،یک رویا پرداز، یک نابغه و یک مهندس که دور هم جمع میشن تا نسل کامپیوتر های خانگی رو بوجود بیارن ودر این راه اتفاقات جالبی براشون می افته..
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 4 خرید خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 4

خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 3

خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 3
داستان که در دهه ی ۱۹۸۰ اتفاق می افته در مورد گروهی از برنامه نویسان و در حقیقت،یک رویا پرداز، یک نابغه و یک مهندس که دور هم جمع میشن تا نسل کامپیوتر های خانگی رو بوجود بیارن ودر این راه اتفاقات جالبی براشون می افته..
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 3 خرید خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 3

خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 2

خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 2
داستان که در دهه ی ۱۹۸۰ اتفاق می افته در مورد گروهی از برنامه نویسان و در حقیقت،یک رویا پرداز، یک نابغه و یک مهندس که دور هم جمع میشن تا نسل کامپیوتر های خانگی رو بوجود بیارن ودر این راه اتفاقات جالبی براشون می افته..
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 2 خرید خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 2

خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 1

خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 1
داستان که در دهه ی ۱۹۸۰ اتفاق می افته در مورد گروهی از برنامه نویسان و در حقیقت،یک رویا پرداز، یک نابغه و یک مهندس که دور هم جمع میشن تا نسل کامپیوتر های خانگی رو بوجود بیارن ودر این راه اتفاقات جالبی براشون می افته..
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 1 خرید خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 1