خرید سریال Gilmore Girls

خرید سریال Gilmore Girls
داستان روزهای معمولی از زندگی مادر و دختری در یک شهر کوچک اطراف نیویورک است. داستان شاد بودنها و غمگین شدنها. نیازها و تلاشها ،موفق شدنها وگاهی هم شکست خوردنها. مادر ۳۲ ساله است و دختری ۱۶ ساله دارد. کابوس او ...
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Gilmore Girls خرید خرید سریال Gilmore Girls