خرید سریال Getting On US

خرید سریال Getting On US
داستان سریال درباره ی یک مرکز نگهداری از سالمندان هستش که تمرکز داره روی مشکلات پرستارها , دکترها و سرپرست های آنجا و همچنین واقعیتهایی درباره ی دلسوزی ها و سختی ها هنگامِ نگهداری و مراقبت از سالمندان…
۲۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Getting On US خرید خرید سریال Getting On US