خرید سریال Galapagos

خرید سریال Galapagos
در این مستند سه قسمتی به تاریخچه مجموعه جزایر گالاپاگوس پرداخته می شود، تاریخچه‌ ای از زمان پیدایش‌شان از گدازه های آتشفشانی تا زمانی که توسط داروین مورد مطالعه قرار گرفتند و به زیستگاه جانوران امروزی تبدیل شدند ...
۱۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Galapagos خرید خرید سریال Galapagos