خرید سریال Frasier

خرید سریال Frasier
داستان سریال در مورد دکتر Frasier روانشناس برجسته بوستون است که به شهر خودش سیاتل برگشته و با پدرش زندگی می کند و به عنوان یک روانپزشک در برنامه های رادیویی کار می کند و ...
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Frasier خرید خرید سریال Frasier