خرید سریال Flesh and Bone

خرید سریال Flesh and Bone
داستان این سریال حول شخصیت بالریست جوان و با استعدادی به نام "کلیر" که زندگی شخصی دشواری را تجربه می کند متمرکز است که در همین دوران سخت بخت به او رو کرده و می تواند وارد موسسه باله حرفه ای که در واقع ورژن خیالی از موسسه معروف ...
۱۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Flesh and Bone خرید خرید سریال Flesh and Bone