خرید سریال Flashpoint

خرید سریال Flashpoint
داستان سریال در مورد یک واحد از نخبگان پلیس کانادا است که مانند گروه ضربت عمل میکنند.آنها معمولا مسئولیت رسیدگی به مسائلی چون گروگان گیری،بمب گذاری و دستگیری افراد مسلح و خطرناک را به عهده میگیرند.این گروه ...
۱۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Flashpoint خرید خرید سریال Flashpoint