خرید سریال Flaked

خرید سریال Flaked
داستان درباره معلمی بنام چیپ (ویل آرنت) می باشد که درون خودش غرق شده، خودش اکثر کارهایش را انجام می دهد و همیشه سعی می کند یک قدم جلو تر از دروغ هایش باشد ...
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Flaked خرید خرید سریال Flaked