خرید سریال Edge Of Darkness

خرید سریال Edge Of Darkness
ترکیبی از جرم و جنایت و درام دلهره آور سیاسی ، داستان پلیسی بنام رونالد کریون (با بازی باب پک) که در پی کشف حقیقت قتل دخترش به حقایقی از جهان تیره دولت و شرکت های بزرگ در پوشش UPS و جاسوسی هسته ایی دست می یابد...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Edge Of Darkness خرید خرید سریال Edge Of Darkness