خرید سریال Dirt

خرید سریال Dirt
این سریال درباره خبر نگاریست بی رحم و پرکار به نام لوسی که کارش در آوردن رسوایی های افراد مشهور برای دو مجله است که یکی از آنها Dirt نام دارد. همین طور که از اسم این مجله معلوم است، کار این مجله در آوردن زندگی خصوصی افراد مشهور و ...
۲۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Dirt خرید خرید سریال Dirt