خرید سریال Desperate Housewives

خرید سریال Desperate Housewives
محور داستان این سریال در ارتباط با 5 زن خانه داره که تو یه روستای زیبا زندگی می کنن. یکی ازاونها ابتدای سریال خودکشی می کند و داستان از زاویه ی دید اون روایت خواهد شد...
۱۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Desperate Housewives خرید خرید سریال Desperate Housewives

خرید سریال Desperate Housewives فصل 7 و 8

خرید سریال Desperate Housewives فصل 7 و 8
محور داستان این سریال در ارتباط با 5 زن خانه داره که تو یه روستای زیبا زندگی می کنن. یکی ازاونها ابتدای سریال خودکشی می کند و داستان از زاویه ی دید اون روایت خواهد شد...
۴۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Desperate Housewives فصل 7 و 8 خرید خرید سریال Desperate Housewives فصل 7 و 8