خرید سریال Designated Survivor

خرید سریال Designated Survivor
تام کیرک‌من (کیفر ساترلند) یک عضو پایین رتبه کابینه دولت آمریکاست، اما با حمله تروریستی که به واشینگتن صورت می‌گیرد، همه افراد بالادست او کشته می‌شوند و در این وضعیت آشفته او به عنوان تنها بازمانده از قبل معین شده ...
۴۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Designated Survivor خرید خرید سریال Designated Survivor