خرید سریال Dead Like Me

خرید سریال Dead Like Me
جورج لاس جورجیای هجده ساله ( با بازی موت) راوی و قهرمان داستان است. جورج اوایل در اپیزود خلبانی می میرد. او یکی از کسانی است که نمرده است...
۶۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Dead Like Me خرید خرید سریال Dead Like Me