خرید سریال Day Break

خرید سریال Day Break
داستان از جایی شروع میشه که هوپر که یک مامور پلیس هست شب رو با یکی از دوستاش به نام ریتا سپری کرده و صبح وقتی از خواب بیدار میشه مثل روزهای دیگه به اداره میره و وقتی به خانه برمی گرده خانه رو شدیداً بهم ریخته میبینه و ..
۲۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Day Break خرید خرید سریال Day Break