خرید سریال Damages

خرید سریال Damages
داستان اين سريال درباره اثبات بر قاتل بودن يكی از سياست مداران آمريكا به دست يك وكيل كار كشته زن است . این سريال برروی موضوع آيا اعدالت برنده است يا فريبكاري و سياست بحث می کند ...
۹۱۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Damages خرید خرید سریال Damages