خرید سریال Da Vincis Demons فصل 3

خرید سریال Da Vincis Demons فصل 3
این سریال داستانی ناگفته از زندگی دا..وی..نچی را به تصویر میکشد؛ زندگی این نابغه در اوایل زندگش اش در زمان رنسانس در فلورانس است. بعنوان یک هنرمند ۲۵ ساله، یک شمشیر باز ماهر، کاشف، عاشق پیشه، رؤیا پرداز و آرمانگرا، سعی میکند که در واقعیت ...
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Da Vincis Demons فصل 3 خرید خرید سریال Da Vincis Demons فصل 3

خرید سریال Da Vincis Demons فصل 2

خرید سریال Da Vincis Demons فصل 2
این سریال داستانی ناگفته از زندگی دا..وی..نچی را به تصویر میکشد؛ زندگی این نابغه در اوایل زندگش اش در زمان رنسانس در فلورانس است...
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Da Vincis Demons فصل 2 خرید خرید سریال Da Vincis Demons فصل 2

خرید سریال Da Vincis Demons فصل 1

خرید سریال Da Vincis Demons فصل 1
این سریال داستانی ناگفته از زندگی دا..وی..نچی را به تصویر میکشد؛ زندگی این نابغه در اوایل زندگش اش در زمان رنسانس در فلورانس است...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Da Vincis Demons فصل 1 خرید خرید سریال Da Vincis Demons فصل 1