خرید سریال Curb Your Enthusiasm

خرید سریال Curb Your Enthusiasm
خالق این سریال Larry David هست که حتما باید سریال seinfeld رو ازش بیاد داشته باشید که یکی از خالقین اون اثر هم بود. لری دیوید کمدین بزرگیه و با ساینفیلد به اوج رسید و اتفاقا برای Curb Your Enthusiasm هم سه بار نامزده گلدن گلوب شد .داستان خطی نیست و ...
۱۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Curb Your Enthusiasm خرید خرید سریال Curb Your Enthusiasm