خرید سریال Cult

خرید سریال Cult
روزنامه نگار تحقیقاتی جف سفتون عادت کرده که به وسواسهای بیرحمانه برادرش نیت بخنده ، خصوصآً آخرین یاوه گوئیش در مورد سریال موفقی که قصد داره بهس صدمه بزنه ،‌ اگرچه وقتی که برادرش به طرز مرموزی غیبش میزنه جف کاملا ....
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Cult خرید خرید سریال Cult