خرید سریال Copper

خرید سریال Copper
استان در مورد یک پلیس جوان در سال ۱۸۶۰ میلادی هست که باید پنج نقطه از شهر نیویورک را کنترل کند اما با توجه به جمعیت بالا و سیاه و سفید بودن جامعه کار او بسیار دشوار هست و...
۴۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Copper خرید خرید سریال Copper