خرید سریال Containment

خرید سریال Containment
هنگامی که یک بیماری واگیردار بسیار خطرناک و کشنده در آتلانتا پدیدار می شود، قرنطینه این شهر بزرگ به سرعت اجرا می شود و کسانی که در در داخل مرز و خط (قرنطینه) گیر نموده اند باید برای زندگی و جانشان سعی و مبارزه کنند ...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Containment خرید خرید سریال Containment