خرید سریال Colony فصل 2

خرید سریال Colony فصل 2
ماجرای سریال از زمانی آغاز میشود که شهر لس انجلس در طی یک شورش توسط نیروهای خارجی مورد حمله قرار میگیره و همین موضوع دلیل خوبی برای دو دسته کردن مردم میشه و عده ای از مردم به عنوان مهاجر شناخته میشن و ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Colony فصل 2 خرید خرید سریال Colony فصل 2

خرید سریال Colony فصل 1

خرید سریال Colony فصل 1
ماجرای سریال از زمانی آغاز میشود که شهر لس انجلس در طی یک شورش توسط نیروهای خارجی مورد حمله قرار میگیره و همین موضوع دلیل خوبی برای دو دسته کردن مردم میشه و عده ای از مردم به عنوان مهاجر شناخته میشن و ...
۲۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Colony فصل 1 خرید خرید سریال Colony فصل 1