خرید سریال Cold Case

خرید سریال Cold Case
داستان های این سریال در مورد پرونده قتل هایی که در گذشته انجام شده و چون پلیس و کاراگاهان موفق به دام انداختن قاتل یا قاتلان نشده اند به اصطلاح این پرونده ها Cold Case نامیده می شوند و این سریال در مورد کاراگاهان پلیسی که ...
۱۸۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Cold Case خرید خرید سریال Cold Case