خرید سریال Chicago Med

خرید سریال Chicago Med
داستان سریال در مورد حواشی و روابط در یکی از بیمارستان های پر رفت و آمد و شلوغ شیکاگو می باشد که دکترهای توانمندش آن را سر پا نگه داشته اند و ...
۷۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Chicago Med خرید خرید سریال Chicago Med