خرید سریال Call The Midwife

خرید سریال Call The Midwife
سریال در سال 1957 اتفاق می افتد... در مورد زنی به نام "جنی لی" هست که بعنوان پرستار یا قابله (ماما) در شرق لندن به دنبال کار میگردد...او که انتظار مواجهه با یک بیمارستان را دارد به ناگاه با یک درمانگاه مذهبی مواجه میشود ...جایی که ...
۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Call The Midwife خرید خرید سریال Call The Midwife