خرید سریال CSI New York

خرید سریال CSI New York
این سریال ، داستان گروه زبده و کارکشته “بررسی صحنه جنایت” اداره پلیس میباشد که با توانایی و تجربه افراد خود ، با کمترین شواهد و سر نخ های موجود ، پرده از رازهای مخوف هر پرونده برمیدارند ...
۲۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال CSI New York خرید خرید سریال CSI New York