خرید سریال CSI Cyber

خرید سریال CSI Cyber
داستان این سریال در مورد تیمی از محققان جرایم اینترنتی به رهبری مامور “اوری رایان” میباشد که در اف بی آی به عنوان یک روانشناس سایبری مشغول فعالیت است و به حل جنایات و اخاذی ها و سرقت های اینترنتی می پردازند و ...
۴۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال CSI Cyber خرید خرید سریال CSI Cyber