خرید سریال Brickleberry

خرید سریال Brickleberry
این مجموعه حول محورگروهی از مامورین حفاظت محیط زیست است مامورینی که بسیار بی عرضه و بی دست و پا هستند و در آستانه ی مواجهه شدن با تعطیلی پارک جنگلی ملی خود هستند اما در همین حین یک مامور جدید به این ناحیه انتقال پیدا می کند تا ...
۴۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Brickleberry خرید خرید سریال Brickleberry