خرید سریال Breaking Bad فصل 5

خرید سریال Breaking Bad فصل 5
والتر معلم درس شیمی است و زندگی عادی را سپری می کند تا اینکه متوجه می شود دچار بیماری سرطان است. او که رفتار مثبتی داشته تغییر می کند و تصمیم می گیرد...
۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Breaking Bad فصل 5 خرید خرید سریال Breaking Bad فصل 5

خرید سریال Breaking Bad فصل 4 و 5

خرید سریال Breaking Bad فصل 4 و 5
والتر معلم درس شیمی است و زندگی عادی را سپری می کند تا اینکه متوجه می شود دچار بیماری سرطان است. او که رفتار مثبتی داشته تغییر می کند و تصمیم می گیرد...
۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Breaking Bad فصل 4 و 5 خرید خرید سریال Breaking Bad فصل 4 و 5