خرید سریال Braindead

خرید سریال Braindead
داستان درباره دختر یک خاندان سیاسی حزب دموکرات است که واشنگتن دی سی را ترک میکند تا به یک مستندساز تبدیل شود، اما هنگامی که برادرش به عنوان دبیر اجرایی مجلس سنا منصوب میشود برای کمک به برادرش دوباره به واشنگتن برمیگردد. او به ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Braindead خرید خرید سریال Braindead