خرید سریال Black Box

خرید سریال Black Box
داستان در مورد "کاترین بلک" , عصب شناسی مشهور می باشد که در مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب کار می کند و با بیماری های روانی مبارزه می کند. با این حال، اینتنها یکی از بسیاری از اسرار اوست که او از نامزد خود و خانواده اش پنهان می کند. ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Black Box خرید خرید سریال Black Box