خرید سریال Billions

خرید سریال Billions
داستان سریال به رخ کشیدن قدرت میان دو شخص با نفوذ و پرقدرت از دو قطب قانون گذاران و سرمایه گذاران در دنیای امروزه میباشد. دادستانی زیرک و بلندپرواز بنام چاک رودز که سخت به دنبال گیرانداختن و رسوا کردن یکی ...
۵۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Billions خرید خرید سریال Billions