خرید سریال Beyond

خرید سریال Beyond
داستان سریال در مورد مرد جوانی به نام هولدن می‌باشد که پس از دوازده سال از حالت کما خارج می‌شود. بعد از مدتی که از این ماجرا می‌گذرد او به طور اتفاقی در می‌باید که دارای توانایی‌های جدید و بسیار خاصی شده است که وی را ...
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Beyond خرید خرید سریال Beyond