خرید سریال Barbarians Rising

خرید سریال Barbarians Rising
این سریال نگاهی بر جنگجویان افسانه ای دارد که درگیر یکی از بزرگترین مبارزات انسانی می شوند. قیام بربرها، یک داستان درباره جلال و عظمت روم نیست، بلکه داستان تعداد کثیری زن و مرد است که به پا می خیزند و در سایه قدرت های ...
۱۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Barbarians Rising خرید خرید سریال Barbarians Rising