خرید سریال Ballers

خرید سریال Ballers
داستان سریال بر زندگی گروهی از ورزشکاران حرفه ای ورزش فوتبال و روابط شخصی-اجتماعی و چالش های در اوج ماندن در این شغل متمرکز شده است. در این میان اسپنسر استراسمور (دواین جانسون) که در گذشته از چهره های مطرح و ...
۴۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Ballers خرید خرید سریال Ballers