خرید سریال Aquarius

خرید سریال Aquarius
سریال دهه ی 1960 را روایت می کند و در مورد یک پلیس مخفی که به دنبال چارلز منسون و خانواده اش قبل از انجام قتل های فجیع که توسط آنها انجام می شد، می پردازد و ...
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Aquarius خرید خرید سریال Aquarius