خرید سریال Angels In America

خرید سریال Angels In America
سريال در مورد مباحثي است که در کوهستان بروکبک يا Rent اتفاق مي افتد و در آن شهر, فرشتگاني از آسمان مي آيند . آل پاچينو نقش يک وکيل ايدزي ناجوانمرد...
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Angels In America خرید خرید سریال Angels In America