خرید سریال American Crime Story

خرید سریال American Crime Story
در دهه 90 میلادی در شهر لس آنجلس پلیس شهر بدترین رفتار ممکن را با سیاهپوستان شهر داشت و به همین دلیل اداره پلیس درگیر پرونده سوءرفتار با شهروندان بود.در همین حال همسر سابق یکی از بازیکنان موفق و سیاه پوست ...
۲۱۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال American Crime Story خرید خرید سریال American Crime Story