خرید سریال A Series of Unfortunate Events

خرید سریال A Series of Unfortunate Events
پس از مرگ پدر و مادر سانی، ویولت و کلاوس، سرپرستی آن ها به Count Olaf یکی از خویشاوندان آن ها می رسد. مردی شرور که در پی ثروت بچه ها است او با اصرار عجیبی بر قانونی بودن تصرف ثروت آن ها در پی ازدواج با ویولت است ...
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال A Series of Unfortunate Events خرید خرید سریال A Series of Unfortunate Events