خرید سریال 2-19

خرید سریال 2-19
داستان سریال درباره دو افسر پلیس "Nick Barron" و "Ben Chartier" در اداره پلیس مونترال می باشد که با گذشت زمان، نیک و بن نسبت به هم بی اعتماد می شوند و میان آن ها خصومتی پیش می آید و ...
۳۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال 2-19 خرید خرید سریال 2-19