خرید سریال 13Reasons Why

خرید سریال 13Reasons Why
این سریال نوجوانی به اسم "کلی جنسن" را دنبال می کند که هنگام بازگشت به خانه از مدرسه یک جعبه ی اسرار آمیز با اسمش را در ایوان خانه اشان پیدا می کند. او یک سری نوار های ضبط شده را که توسط "هانا بیکر" ضبط شده بودند را درون جعبه پیدا می کند ...
۲۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال 13Reasons Why خرید خرید سریال 13Reasons Why