خرید سریال 12Monkeys فصل 3

خرید سریال 12Monkeys فصل 3
داستان سریال درباره ی مردی جوان به نام "جیمز کول" است، که توانایی رفتن به آینده را دارد. او متوجه می شود در آینده ای نزدیک، بیماری یا ویروس ناشناخته ای برای انسان ها مشکلاتی درست می کند، به طوری که بسیاری از آنها از بین می روند و فقط ...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال 12Monkeys فصل 3 خرید خرید سریال 12Monkeys فصل 3

خرید سریال 12Monkeys فصل 2

خرید سریال 12Monkeys فصل 2
داستان سریال درباره ی مردی جوان به نام "جیمز کول" است، که توانایی رفتن به آینده را دارد. او متوجه می شود در آینده ای نزدیک، بیماری یا ویروس ناشناخته ای برای انسان ها مشکلاتی درست می کند، به طوری که بسیاری از آنها از بین می روند و ...
۲۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال 12Monkeys فصل 2 خرید خرید سریال 12Monkeys فصل 2

خرید سریال 12Monkeys فصل 1

خرید سریال 12Monkeys فصل 1
داستان سریال درباره ی مردی جوان به نام "جیمز کول" است، که توانایی رفتن به آینده را دارد. او متوجه می شود در آینده ای نزدیک، بیماری یا ویروس ناشناخته ای برای انسان ها مشکلاتی درست می کند، به طوری که بسیاری از آنها از بین می روند و ...
۲۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال 12Monkeys فصل 1 خرید خرید سریال 12Monkeys فصل 1